Nghề IT – Công nghệ thông tin là làm gì? Hiểu đúng lộ trình phát triển sự nghiệp

Ứng dụng công nghệ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen và hành vi của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển của nghề công nghệ thông tin. Lĩnh vực này vẫn luôn là ngành nghề có sức hút lớn của đông đảo người trẻ, đồng thời cũng khan hiếm nguồn nhân lực